Verenigingen en stichtingen in de regio Friesland

ANBO voor vijftigplussers


Van Knobelsdorffplein 121 9203 DH Drachten

: 0512 - 518540: 0512 - 526148:

wijzigen gegevens

Burmania Christelijke Scoutinggroep


Kalverdijkje 87 8924 JJ Leeuwarden

: 058 - 2667077:

wijzigen gegevens

Concordia Muziekvereniging


Eeltsjebaes 43 8501 RA Joure

: 0513 - 410888:

wijzigen gegevens

Da Capo Leeuwarden


Franckenastate 10 8925 LA Leeuwarden

: 058 - 7519203:

wijzigen gegevens

De Bewonersraad Friesland


Wijnhornsterstraat 39 8932 EX Leeuwarden

: 058 - 2165457: 0512 - 546147:

wijzigen gegevens

De Surfclub wielen PZV


Postbus 1559 8901 BW Leeuwarden

: 0511 - 431472:

wijzigen gegevens

De Ver Gehandicaptenbelangen Leeuwarden


Nieuw Sonnenborgh 58 8916 DA Leeuwarden

: 058 - 2127415:

wijzigen gegevens

Dolfijn & Walvisontmoetingen


Feddemastate 32 8925 HE Leeuwarden

: 058 - 2660302:

wijzigen gegevens

EHBO


Postbus 6017 8902 HA Leeuwarden

: 06 - 15895875: 058 - 2889790:

wijzigen gegevens

EHBO


Koartebaen 9 8624 TD Uitwellingerga

: 0515 - 559408: 0515 - 559408:

wijzigen gegevens

EHBO


Dominee Marinus Mooijstraat 33 9078 VW Oude Bildtzijl

: 0518 - 421803: 0518 - 421056:

wijzigen gegevens

Fonds Bolsward Dronrijp 1993


Postbus 137 8700 AC Bolsward

: 0515 - 580671: 0515 - 580371:

wijzigen gegevens

Harmonia afd Leeuwarden


Zwemmer 17 9204 GA Drachten

: 0512 - 511181:

wijzigen gegevens

Hothouse Redbad


Taniaburg 48 8926 LX Leeuwarden

: 058 - 2668119:

wijzigen gegevens

Ibiss Contactpunt Nederland


Skou 25 8501 SB Joure

: 0513 - 411738:

wijzigen gegevens

Io Vivat Nostrorum Sanitas


Postbus 2577 8901 AB Leeuwarden

: 058 - 2159239: 058 - 2130876:

wijzigen gegevens

KWPN


Dokter Kijlstraweg 105 9063 JG Munein

: 058 - 2561316: 058 - 2561018:

wijzigen gegevens

Leeuwarder Aquarium Ver


Albert Cuypstraat 8 8932 EC Leeuwarden

: 058 - 2130797:

wijzigen gegevens

Media Art Friesland


Oudebildtdijk 834 9079 NE Sint Jacobiparochie

: 0518 - 490720: 0518 - 490602:

wijzigen gegevens

Medical Team Nederland


Kanselarije 1 9288 CK Kootstertille

: 0512 - 331749: 0512 - 331544:

wijzigen gegevens

MFC it vleckehûs


Bartholomeus Jacobus Schurerweg 14 9231 CE Surhuisterveen

: 0512 - 368585: 0512 - 368587:

wijzigen gegevens

Oikos Noord-Nederland


Jacob Catsstraat 2 8913 CM Leeuwarden

: 058 - 2948751:

wijzigen gegevens

PCBO in de Gemeente Leeuwarden


Margaretha de Heerstraat 2 8921 AK Leeuwarden

: 058 - 2130350: 058 - 2131681:

wijzigen gegevens

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslan


Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

: 058 - 2925609: 058 - 2925125:

wijzigen gegevens

Schild Van Geloof-Nederland


De Flearen 59 9281 RH Harkema

: 0512 - 361284: 0512 - 361284:

wijzigen gegevens

Signaalkampen Stichting


Osingahuzen 4 8621 XD Heeg

: 0515 - 443770:

wijzigen gegevens

Stedelijke Muziekver Harlingen


Hoogstraat 55 8861 AE Harlingen

: 0517 - 418781:

wijzigen gegevens

Sticht Havank Mateor


Grietmansrecht 23 9201 TX Drachten

: 0512 - 532835:

wijzigen gegevens

Sticht Siloam


Ylostinslaan 66 8651 AV IJlst

: 0515 - 532662: 0515 - 532966:

wijzigen gegevens

Sticht Stellingwarver Schrieversronte


Willinge Prinsstraat 10 8421 PE Oldeberkoop

: 0516 - 451108: 0516 - 451109:

wijzigen gegevens

Stichting Alde Fryske Tsjerken


Wismastate 9 8926 RA Leeuwarden

: 058 - 2139666: 058 - 2122232:

wijzigen gegevens

Stichting Buitengewoon Personenvervoer NL


Schrans 15 8932 NA Leeuwarden

: 058 - 2130160: 058 - 2121027:

wijzigen gegevens

Stichting Friesland Pop


Achter de Hoven 21 8933 AG Leeuwarden

: 058 - 2330700: 058 - 2343499:

wijzigen gegevens

Stichting Paramide


De Morgenster 22 8401 TD Gorredijk

: 0513 - 463020:

wijzigen gegevens

Stichting Waddengroep


Voorstraat 1 9285 NM Buitenpost

: 0511 - 542525: 0511 - 544272:

wijzigen gegevens

Stichting Wampex Nederland


Noorderdwarsvaart 82 9201 KL Drachten

: 0512 - 548106: 0512 - 548601:

wijzigen gegevens

Stichting World Servants Europe


Industrieweg 12 8471 AD Wolvega

: 0561 - 614857: 0561 - 617602:

wijzigen gegevens

The Avalon Foundation


Postbus 14 8730 AA Wommels

: 0515 - 331955: 0515 - 331980:

wijzigen gegevens

Tjongerhûs Evangelisch Jongerencentrum


Bandsloot 38 8538 RH Bantega

: 0514 - 551400: 0514 - 551402:

wijzigen gegevens

VCBW Noordenwind Nrd Ned


Postbus 577 9200 AN Drachten

: 0512 - 511713: 0512 - 545261:

wijzigen gegevens

Deel deze pagina via:

Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Google+ Deel deze pagina op Twitter

Relevante rubriek(en):


Bedrijven per regio: